Sara Möller | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Fyra konstnärer – fyra temperament", January 26, 2022

"Sara Möllers utställning Between the Shell har en starkt dynamisk verkan på det inre rummet. Hennes skulpturer är i hög grad utåtagerande med associativa drag av mänskliga figurer eller djurlika gestalter."

Read full review at Omkonst.se.