Hilda Hellström | Review in Dagens Nyheter

Birgitta Rubin, "Surrealistiska strömningar på Stockholms gallerier", January 15, 2020

"Hellströms utställning [...] är ett slags intuitiv djupforskning i olika minnesprocesser och psykologiska projiceringar, där hantverksmässiga transformationer från ett material till ett annat ingår i processen. Slutresultatet är både gåtfulla och gripande skulpturer i allt från jesmonite och glas, till trä, sten och silikon."

Read full review in Dagens Nyheter.