Inger Bergström at Konstakademien, Stockholm

Solo exhibition | 26 nov - 14 jan

Excerpt from press release:

 

I utställningen Space Floating Through My Eyes möts vi av stora abstrakta textila collage där den mönstrade ytan utgör ett slags rymd och arbetsyta.

 

"Det går att se en oändlig potential i ett mönster, det kan breda ut sig i alla riktningar. Allt finns här tillgängligt på ytan men likaså undflyende just för att delarna ständigt glider samman till en helhet. I de textila collagen framhävs igenkännbara mönsterbilder samtidigt som de verkar osäkras, svärtas av toningar eller tänjas ut i perspektiv mot en punkt långt borta. 

 

Denna associativa lek med tygets mönstring möter element av abstrakta former som tycks sväva över ytan i olika riktningar, likt något skenbart spatialt. Skiftande plan uppstår där skilda lagar verkar gälla. En surrealistisk stämning anas, det främmande och det bekanta möts.

 

Inger Bergström använder sig återkommande av tygets förmåga att bära med sig referenser och associationer – samtidigt som den textila ytan också betraktas rent formellt, tygets faktiska egenskaper, färg och struktur. Denna dubbla blick har lett fram till installationer och skulpturala objekt där tyg utgjort ett slags byggnadsmaterial. De senaste åren har arbetet antagit en mer tvådimensionell karaktär, men även i dessa kvarstår intresset för det rumsliga och skulpturala."

 

For more information: www.konstakademien.se