Madhat Kakei | Review in Dagens Nyheter

Birgitta Rubin, "Stark säsongsstart på Stockholms gallerier", September 24, 2022

"Urvalet på galleriet spänner över 30 år och här kan man se hur det till synes monokroma måleriet successivt fått allt mer kropp. Hur reliefverkan byggs upp med palettkniv och allt tjockare pålagd akrylfärg i lager på lager – ofta synligt sett från sidan. Jag har sett liknande måleri av flera andra konstnärer men Madhat Kakei laborerar känsligt med färg och textur, och det punktbelysta måleriet skimrar skönt."

 

Read full review in Dagens Nyheter.