Karin Törnell | Review in Omkonst

Anna Tegeström Wolgers, "Liv i genuin bemärkelse", April 18, 2023
Karin Törnells uttryck är exakt och precist, med en ytbearbetning utan dess like. Materialet är främst formgjutet glas vilket inte alltid är uppenbart, hon excellerar i sina konstnärliga metoder. ... Klart är att Karin Törnell intresserar sig för liv i genuin och ursprunglig bemärkelse. Det är koncentrerat och energirikt och skickligt utfört.

Read full review at Omkonst.se.