Daniel EKTA Götesson | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Metoder för allt", November 30, 2022
Daniel EKTA Götessons collage och kritmålningar har en tydlig visuell styrka, med en markerad formkänsla likt Tommy Östmars eller Torsten Anderssons ... Till det kommer en närmast naiv leklystnad med siffror, bollar och gallerformer, vilket hindrar verken från att bli rent formalistiska. Högt och lågt formar en intrikat förening.

Read full review at Omkonst.se.