Ellen Ehk | Review in Trakten

Erling Persson, ”Mellan välbehag och obehag”, November 12, 2022
I juryns motivering står: ”Hon träffar den exakta balansen mellan välbehag och obehag, mellan det sorgesamma och det lustfyllda. Där, i Ellen Ehk Åkessons landskap, vill vi få vandra.” Precis så. 

Read full review at Trakten.nu.