Amalia Bille | Review in Svenska Dagbladet

Clemens Poellinger, "Gallerierna höstöppnar med humor och färg", August 27, 2022

"De flesta av Amalia Billes gestalter i keramik ser på en med stiliseratmålade ögon i glasyr. Alls inte stint eller hotfullt, snarare med visst vemod eller rentav med ömhet. Stengodsleran bär spår av skaparens händer, formernas ofullkomlighet är poängen. De ofta klotrunda huvudena fyller rummet med poetisk närvaro."

Read full review in Svenska Dagbladet.