Simon Anund | Review in Svenska Dagbladet

Clemens Poellinger, "Konsthösten 2019 – nya verk från Sveriges främsta konstnärer", August 27, 2019

"En nykomling i kvarteret runt Hudiksvallsgatan är Berg Gallery som öppnar med Simon Anund, en konstnär och formgivare med förkärlek för betong som material. Utställningens titel 'Matter and decay' kan ses som en hyllning till brutalistisk arkitektur. Anunds skulpturer med former som utgår från – numera rivna – byggnader som uppfördes åren kring 1970 är helt fascinerande."

Read full review in Svenska Dagbladet.