Ingela Håkansson Lamm | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Fyra konstnärer – fyra temperament", January 26, 2022

"Ett formalfabet framträder som till sin rebusartade karaktär både använder sig av slumpens kraft och en noga beräknad syntes."

Read full review at Omkonst.se.