Mårten Medbo | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Fyra konstnärer – fyra temperament", January 26, 2022

"Jag tänker på Brancusis Fågel som initialt tycks felaktigt namngiven. Men där återfinns en snarlik känsla som den i många av Medbos verk: den tyngande och nedåtriktade formen tycks kunna snäppa loss och flyga iväg. I Medbos fall är det som om formerna vore tillverkade av gummi vilka tänjts intill bristningsgränsen, och deras gravitatoriska verkan tycks formmässigt inkapslad i vart objekt."

Read full review at Omkonst.se.