Tom Hedqvist | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Fyra konstnärer – fyra temperament", January 26, 2022

" I spatiala molnformationer är de relativt små, kvadratiska verken placerade. På väggarna skapas en rytm och linjebalans som är skör, ja, så fragil att de enskilda verkens självklara uppbyggnad av rektanglar, cirklar och fyrtiofemgradersvinklar liksom vibrerar."

Read full review at Omkonst.se.