Mia E Göransson | Review in Omkonst

Leif Mattsson, "Liknelser och poetiska formackord", March 18, 2021

Det är i omsorgen om detaljerna Mia E Göransson excellerar. Där visar hon sin känsla för porslinet som uttrycksform och dess konstnärliga potential – ett material som kanske alltför entydigt associeras med figuriner, tallrikar eller dekorativa urnor. I Mia E Göransson händer tar porslinet sig andra vägar. [...] De tycks sväva mellan det vi kan känna igen eller förstå, och det vi kan tänka oss som en fantastisk men fortfarande outforskad väg eller möjlighet.

Read full review at Omkonst.se.