Madhat Kakei | Review in Konsten

Magnus Bons, "Madhat Kakei & Ayan Farah", September 3, 2022

"Jag ser en gul målning av Madhat Kakei – och jag tänker på hur solljuset träffar en väggyta. Känner värmen i det monokroma färglagret. Det gula ytterst av många skikt, synliga som avlagringar längs kanterna. Färgen pålagd tills den bildar en skrovligt rå yta. [...] Madhat Kakeis verk, hängda i klungor på Berg Gallery, är samtidigt bild, målning och objekt. Färgen förvandlad till fysiskt ljus. Och där finns en intensitet, men utan att målningarna bländar."

Read full review at Konsten.net.