Tom Hedqvist | Review in Dagens Nyheter

Birgitta Rubin, "Uppsluppna utforskningar på Stockholms gallerier", January 10, 2022

"En prövning av de etablerade uttrycken finns också hos de tunga formgivarna Ingela Håkansson Lamm och Tom Hedqvist, som i var sin presentation på Berg Gallery visar verk som i största enkelhet synar sina grundvalar."

 

Read full review in Dagens Nyheter.