Ellen Ehk | Review in Dagens Nyheter

Birgitta Rubin, "Förunderliga former och effekter av Ellen Ehk", August 26, 2020

"De organiska formerna har [...] en tydlig koppling till naturen; moln, flodstenar, koraller, svampar, träd. Bronsskulpturen 'Natträdet' har ett större rotsystem än krona och speglar fint många nordbors djupa förbundenhet med skogen. En fantasieggande utställning med många överraskningar."

Read full review in Dagens Nyheter.