Maya Strandberg | Allt det jag ser skymmer alltid allt det där andra

11 November - 18 December 2021