Prices in: 

CILLA RAMNEK

SPACE IS TIME / RUM ÄR TID MAR 16 - APR 22, 2017

Kortfattad inbjudan till förståelse. Några få rubriker följer här, se dem som löst sammanhängande ledtrådar. Den nyfikne skulle möjligen kunna skapa sig en helhetsbild.

Rum är tid. Titeln. Ett infall ledde mig till gatan där jag bodde för femtio år sedan. Hade föreställt mig ett moras av känslor. Det uteblev. Stod en god stund i början av gatan och blickade bortåt det som varit min familjs hus. Jo, visserligen hade man planterat en sorts cypress som vuxit sig hög tätt intill fasaden. I övrigt såg gatan exakt ut som för ett halvt sekel sedan, inga förändringar. En stark upplevelse av inga särskilda känslor. Som om bilden tömts på sitt innehåll, den hade neutraliserats. Rummets dubbelhet, både som faktum och chimär.

Rumtid. I min oskuld trodde jag att jag var något nytt på spåren. Men haha, nej, så var inte fallet. Redan i Albert Einsteins allmänna relativitetsteori räknar man med tre rumsdimensioner och en tidsdimension. En så kallad rumstidsväv skulle komma att få illustrera detta.

Tack vare erfarenheten under promenaden i området där jag bodde som barn blev jag varse att mitt fokus verkar förändrat. Kan ännu inte avgöra vad som följer på detta, annat än att rummet som sådant har fått ge plats åt tiden som sådan.

Postmodernist, postmodernism. Jag har googlat dessa ord ett hundratal gånger och har trots detta fortfarande svårt med förståelsen av dem. Min tolkning är meta så det skvätter, postmodern tolkning av postmodernism. Jag föreställer mig att det är prefixet som är det bärande i begreppet: ’post’, vilket ju betyder ’efter’. En uppgörelse alltså, med det som var före, modernismen i just det här fallet. Och begreppet postpostmodernism är ju etablerat för övrigt. För egen del relaterar jag till ”post” associerat till frigörelse. Det att göra sig fri, genomgående och i största allmänhet.

Kakafoni av intryck. I skottlinjen för intryck, massiva till antalet. Kvitterar med uttryck.
Teknik underordnat, material underordnat. Tittar i alla papperskorgar, plockar upp något.
Organiserar, omfördelar, nyordnar.

Collage. Vill undvika att allt för mycket belasta bilden med egna erfarenheter, min avsikt och förhoppning är att materialet liksom skall blåsa rakt genom min person och bara delvis tyngas av vad som där är. Och det ofta myckna hantverket till trots är avsikten att skapa en känsla av lätthet, som vore det tillkommer utan ansträngning.

Lost and found. Mitt arbete skall i mina egna ögon ge intrycket av något jag hittat, snarare än något jag gjort. Pärlorna, teckningarna, applikationerna och objekten. Jag betraktar dem som ett slags fyndigheter, i vilka värdet kan tänkas variera. Men faktum kvarstår, jag hittade dem.

Det dekorativa. Dekorativa element höljer, skyddar, beskyddar, tröstar, besvärjer och behagar. Kan vara fullgott för någon, medan någon annan kanske lockas av att glänta på förhänget och öppna sig för en mer inträngande läsning.

/Cilla Ramnek 2017

CONTACT US

Berg Gallery AB
Birger Jarlsgatan 67
113 56 Stockholm
SWEDEN

Phone: +46-704-228146

e-mail: info[at ]berggallery.se